Aktuality

Vzhledem k zimnímu termínu, což je pro zemědělce mimosezona, mohou být některé přípravky hůře dostupné. Doporučujeme telefonicky se informovat ohledně dostupnosti konkrétního přípravku. Dále upozorňujeme zákazníky, že během mrazivých dnů přípravky nezasíláme, jelikož tyto přípravky jsou citlivé na nízké teploty.


Další přípravky - pokud jste v naší nabídce nenašli nějaký přípravek, kontaktujte nás, většinu přípravků jsme schopni zajistit.


Profesionální použití - velká část přípravků (kromě hobby balení) je klasifikována jako "jen pro profesionální použití". V praxi to znamená, že nákup a samotnou aplikaci může provést pouze osoba, která je k tomu oprávněná (získala osvědčení o odborné způsobilosti).
Jak nakupovat, obchodní podmínky, reklamační řád

JAK NAKUPOVAT

 Výběr zboží

    Zboží si vybíráte prohlížením katalogu. Levý sloupec obsahuje kompletní přehled kategorií, které Vám nabízíme. Vámi hledaný produkt najdete vyhledáváním v jednotlivých kategoriích nebo pomocí vyhledávače ve středu horní části stránky. Po vyhledání požadovaného produktu si pro podrobný popis zboží stačí kliknout na název nebo obrázek zboží.

Vložení zboží do košíku
    U vybraného zboží kliknete na tlačítko "DO KOŠÍKU" a zde si určíte počet balení. Poté si můžete zobrazit obsah košíku tlačítkem vpravo nahoře. Pomocí tlačítka " NAKUPOVAT DÁL" se můžete z košíku vrátit zpět k dalšímu nákupu nebo můžete zboží rovnou objednat kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT ".

Odeslání a potvrzení objednávky
    Po přidání posledního produktu do košíku, klikněte na "KOŠÍK" vpravo nahoře a průvodce Vás automaticky provede potřebnými kroky k dokončení objednávky. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Po odeslání bude objednávka automaticky zavedena do našeho informačního systému a Vy od nás obdržíte na e-mail potvrzení o uskutečněné objednávce. Pokud se zaregistrujete jako registrovaný uživatel, uchovejte si uživatelské jméno a heslo.    


OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
    Obchodní podmínky pro spotřebitele (soukromé osoby) se řídí Občanským zákoníkem.
Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva tedy nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ). V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů.
To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. V tomto případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.

Obchodní podmínky pro firemní zákazníky ( s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.
Obchodní podmínky mohou být upraveny smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem).


Závaznost objednávek
    Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes internetový obchod je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 
 
Práva a povinnosti prodávajícího
    Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství). V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího
    Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující má na základě, uzavřené kupní smlouvy na dálku (např. přes internetový obchod), zákona o ochraně spotřebitele č. 367/2000 Sb., právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (viz. formulář Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí).
Zboží však musí být odesláno v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání), doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní, bez známek užívání a nepoškozené s originálem dokladu o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka předem dohodnutým způsobem. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky
    Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží – dodavatel již nemá zboží na skladě nebo výrazně změnil cenu). V případě stornování objednávky kupujícím je kupující povinen uhradit vzniklou škodu (pokud bylo již zboží zasláno, tak výlohy spojené s dodáním (náklady na dopravu) a pokud bylo zboží dle požadavků přizpůsobeno nebo přímo na míru objednáno, tak vzniklou škodu v plném rozsahu).

Dodací lhůty
      Dostupnost zboží je uvedená u každého produktu,
 samotná expedice probíhá v řádu 1-4dny od přijetí objednávky nebo platby. V zimním období se tato lhůta může prodloužit, zboží je citlivé na nízké teploty a to raději neexpedujeme.

Doprava a přebírání zboží
    Zboží zasíláme přepravní společností Geis, v okamžiku vyskladnění zásilky budete informováni e-mailem nebo SMS o předání balíku dopravci. Pokud zboží rozměrově odpovídá velikosti obálky bude Vám zasláno Českou poštou.
Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň jako daňový doklad a záruční list a je přiložena k zásilce. 
 
ZáložkaPlatební podmínky - druhy platby
Platba na dobírku – zboží zaplatíte při jeho převzetí dopravci.
Platba předem - převodem na účet – zboží uhradíte na výzvu k úhradě, kterou Vám zašleme spolu s potvrzenou objednávkou a po jejím uhrazení Vám zboží zašleme.
Platba v hotovosti – při osobním odběru v naší prodejně – adresa: Vrchhůra 1 057, Turnov 511 01. Otevírací doba: Po – Pá 7 - 15.30 hod.
(možno pouze po dohodě, v tomto místě máme pouze omezené množství zboží skladem)
  
Náklady na dopravu
Objednávka může být rozdělena na více balíků, záleží na velikosti objednávky.
Pro ČR platí následující pravidla: 
Platba na dobírku               – cena dopravy je 130 až 180,- Kč s DPH (záleží na hmotnosti a velikosti zásilky) za jeden balík
Platba převodem na účet  – cena dopravy je  100,až 150- Kč s DPH (stejná  cena jako u dobírky, pouze ponížená o 30Kč=cena za dobírku) za balík
Platba v hotovosti              – cena dopravy je     0,- Kč s DPH               
 
Zboží na Slovensko zasíláme buď na dobírku (cena dopravy je 300,- Kč s DPH nebo s platbou předem (cena dopravy je 250,-Kč s DPH).
Slovenským zákazníkům, kteří jsou registrováni k DPH a toto nám doloží, zašleme zboží osvobozené od DPH podle platné právní úpravy. 
V případě zájmu o platbu předem, je možno domluvit i platbu v Eurech (pouze po domluvě). 

Záruční doba a záruka
    Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku. Záruční doba dle Občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby,..všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Návod k použití  (příbalový leták) musí být vždy součástí dodávky.
    Jelikož se ve většině případů jedná o přípravky s omezenou dobou použitelnosti (která je vyznačena na obale), je tento údaj zcela zásadní pro tento výrobek a proto daba použitelnosti je nadřazena záruční době dle Občanského zákoníku. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, která slouží zároveň jako záruční list.

Zánik záruky
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
- mechanickým poškozením
- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním
- použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- poškozením vnějšími vlivy nebo živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
- porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

 Reklamace zboží
    Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a originál  daňového dokladu. Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my. Pokud reklamace není uznána, pak se zboží zasílá zákazníkovi zpět na jeho náklady.


  Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy 
- kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu, či adresou pro vrácení peněz.
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
- musí být v původním nepoškozeném obalu
- nesmí být použité (musí mít všechny ochranné fólie)
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s dokladem o koupi
- zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
V případě, že si kupující vyzvedne zboží osobně na prodejně, má tedy možnost si zboží řádně vyzkoušet, nevztahuje se na zboží 14 denní lhůta na vrácení kupní částky.


 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Abychom Vám mohli nabídnout naše všechny služby, potřebujeme evidovat některé Vaše údaje.  S Vašimi daty zacházíme jako s důvěrnými informacemi a chráníme je před zneužitím. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vyjímku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužící pro bezproblémové dodání zboží.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech (za zde uvedených podmínek). Registrací v rámci internetového obchodu automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem, poštou, telefonicky, nebo jiným způsobem. Pokud si nebudete přát získávat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit a my Vás z této databáze odstraníme.

 
 

Zajímavé odkazy